Strona Główna ≫ Realizacje

Stacje Paliw ,

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

Szczegóły

Terminal Kontenerowy DCT

Szczegóły

Węzeł IKEA

BETPOL S.A. wykonała prace na zadaniu pn. „Rozbudowa z przebudową układu drogowego ulic: Fordońskiej, Łowickiej, Wiślanej i Rejewskiego w Bydgoszczy wraz z obiektami infrastruktury technicznej na podstawie pozwolenia na budowę Dec. 13/2007 z 23.02.2007r." na potrzeby budowy sklepu IKEA.

Szczegóły

SPX Bydgoszcz

Realizacja robót drogowych w ramach Inwestycji pn.:„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby firmy SPX FLOW TECHNOLOGY POLAND"

Szczegóły